Văn bản theo lĩnh vực: Pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 4140/BGDĐT-GDQP 20/06/2013 Quy định chế độ báo cáo số lượng, chất lượng SQBP trong ngành giáo dục
2 30/2013/QH13 19/06/2013 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
3 1790/BNV-TCBC 24/05/2013 V/v sử dụng mẫu Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam
4 25/2011/TT-BTP 27/12/2011 Thông tư về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch
5 832/QĐ-BGDĐT 28/02/2011 Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6 01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
7 96/2010/TT-BTC 05/07/2010 Thông tư hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan
8 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA 20/11/2009 Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 219/2009/TT-BTC 19/11/2009 Thông tư quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
10 03/2009/TT-BNG 09/07/2009 Thông tư hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại
11 123/2009/TT-BTC 17/06/2009 Thông tư quy định nội dung chi mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với ngành đào tạo ĐH, CĐ và TCCN
12 10/2009/TT-BXD 15/06/2009 Thông tư hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp
13 05/2008/TT-BTC 14/01/2008 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và Phát triển Đào tạo Đại học và Sau Đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông
14 12/2007/TTLT-BYT-BTC 19/11/2007 Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với thuốc và thiết bị y tế Chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ cho phòng chống HIV/AIDS
15 108/2007/TT-BTC 07/09/2007 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
16 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 27/03/2007 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ
17 03/2007/TT-BKH 12/03/2007 Thông tư về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA
18 14 /2007/TT-BTC 08/03/2007 Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây