Quyết định số 06/QĐ-CNTT ngày 11/05/2020 Công bố hệ thống quản lý chất lượng mở rộng tại Cục Công nghệ thông tin phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định số 06/QĐ-CNTT ngày 11/05/2020 Công bố hệ thống quản lý chất lượng mở rộng tại Cục Công nghệ thông tin phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Số kí hiệu 06/QĐ-CNTT
Ngày ban hành 11/05/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/05/2020
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực CNTT trong GDĐT
Cơ quan ban hành Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Nguyễn Sơn Hải

Nội dung

QUYẾT ĐỊNH
Công bố hệ thống quản lý chất lượng mở rộng tại Cục Công nghệ thông tin
phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
__________________
 
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;
Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Công nghệ thông tin và Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp.

 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hệ thống quản lý chất lượng mở rộng tại Cục Công nghệ thông tin phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ (văn bản kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Trưởng phòng, Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục, công chức, viên chức, người lao động, Tổ triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Công nghệ thông tin, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 File đính kèm

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây