Đề xuất Bộ TT&TT tham mưu về chính sách thuê chuyên gia ATTT

Thứ bảy - 05/12/2015 07:46

ICTnews - Văn phòng Chính phủ kiến nghị Bộ TT&TT nghiên cứu, tham mưu đề xuất về chính sách khuyến khích thuê chuyên gia an toàn thông tin (ATTT) hoặc cơ quan tư vấn an toàn, an ninh thông tin.

Văn phòng Chính phủ cho biết, một số doanh nghiệp bày tỏ trở ngại về việc quản lý dữ liệu của cơ quan nhà nước và trách nhiệm khi xảy ra sự cố an toàn, an ninh thông tin trong  thời gian cho thuê dịch vụ (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

20 hạng mục ứng dụng CNTT của Văn phòng Chính phủ

Ngày 3/12/2015, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ TT&TT cung cấp thông tin về nhu cầu thuê dịch vụ CNTT.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2011, Văn phòng Chính phủ đã triển khai ứng dụng CNTT theo  hình thức thuê dịch vụ.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, việc ứng dụng CNTT tại Văn phòng Chính phủ luôn được lãnh đạo Văn phòng quan tâm, chỉ  đạo triển khai, thực hiện. Đến nay, Văn phòng đã triển khai hơn 20 hạng mục ứng dụng CNTT, bao gồm các ứng dụng hiện đại hóa hành chính, phục vụ sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại phiếu khảo sát nhu cầu thuê dịch vụ CNTT được gửi kèm công văn chuyển tới Bộ TT&TT, bên cạnh thông tin chi tiết danh sách 11 dịch vụ CNTT hiện đang thuê của các doanh nghiệp như Viettel, VNPT, GlobalSign và VDC (VNPT-NET), Văn phòng Chính phủ cũng nêu rõ nhu cầu thuê dịch vụ CNTT của đơn vị mình trong thời gian tới.

Cụ thể, trong giai đoạn từ nay đến 2020, Văn phòng Chính phủ có nhu cầu thuê 10 dịch vụ CNTT gồm: Dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ triển khai nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ theo Nghị quyết 36a/NQ-CP (dịch vụ thuê trung tâm dữ liệu, máy chủ vật lý, ảo hóa, đường truyền, an toàn và bảo mật thông tin); Dịch vụ nền tảng cho Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước 4 cấp từ Trung ương đến địa phương; Cổng dịch vụ công Quốc gia để tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp; Hệ thống kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản của các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hệ thống lấy ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác, mạng xã hội - chính quyền để người dân tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Công khai tiến độ giải quyết hồ sơ của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Trang tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để công bố thông tin về doanh nghiệp nhà nước; Các dịch vụ CNTT hiện đại hóa Văn phòng Chính phủ; Dịch vụ kiểm định phần mềm độc lập; Dịch vụ kiểm định, đánh giá ATTT.

Đề xuất hướng tháo gỡ vướng mắc về thuê dịch vụ CNTT

Bên cạnh đó, trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai, Văn phòng Chính phủ đã có những đề xuất, kiến nghị đối với việc thuê dịch vụ CNTT.

Cụ thể, về an toàn, an ninh thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn, ninh thông tin, theo Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu đối với từng hình thức thuê dịch vụ (dịch vụ hạ tầng IaaS, dịch vụ nền tảng PaaS, dịch vụ phần mềm SaaS).

Một số doanh nghiệp bày tỏ trở ngại về việc quản lý dữ liệu của cơ quan nhà nước và trách nhiệm khi xảy ra sự cố an toàn, an ninh thông tin trong thời gian cho thuê dịch vụ. Thực trạng cho thấy, cơ quan nhà nước sở hữu dữ liệu nhưng việc bảo mật thông tin do bên cho thuê dịch vụ đảm nhận - một số doanh nghiệp, đặc biệt tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không có đủ nguồn lực để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong tình trạng mất an toàn, an ninh thông tin toàn cầu hiện nay.

Do vậy, Văn phòng Chính phủ kiến nghị Bộ TT&TT nghiên cứu, tham mưu đề xuất về chính sách khuyến khích thuê chuyên gia về an toàn, an ninh thông tin hoặc cơ quan tư vấn về an toàn, an ninh thông tin, quy định vị trí việc làm hưởng mức phụ cấp ưu đãi, chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin.

Trên thực tế, việc doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư trước để xây dựng phần mềm và quảng bá để cơ quan nhà nước thuê là hoạt động rủi ro cao,  do đó một số ứng dụng không phổ biến khó thực hiện được theo hình thức thuê dịch vụ. Tuy nhiên, trong môi trường CNTT toàn cầu, lựa chọn dịch vụ sẽ phong phú, đa dạng hơn. Vì vậy, Văn phòng Chính phủ đề xuất Bộ TT&TT nghiên cứu, khuyến khích mô hình thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam cho ngành CNTT để tối ưu hóa việc sử dụng các dịch vụ sẵn có, tạo thuận lợi cho việc thuê dịch vụ CNTT đa dạng, phong phú và có tính cạnh tranh.

Về cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan nhà nước, Văn phòng Chính phủ cho hay, việc thuê dịch vụ CNTT đưa trách nhiệm quản trị, vận hành về CNTT sang đơn vị ngoài. Một số cơ quan nhà nước có bộ phận chuyên trách về ứng dụng CNTT. Khi công việc được chuyển sang đơn vị ngoài, cán bộ tại các bộ phận nêu trên sẽ ít việc hơn. Điều này có thể tạo nên tình trạng dự thừa cán bộ.

Nhằm tận dụng tối đa nguồn nguồn lực của các cơ quan nhà nước, Văn phòng Chính phủ kiến nghị Bộ TT&TT nghiên cứu, tham mưu về chương trình đào tạo cán bộ quản trị, vận hành ứng dụng CNTT sang ngành an toàn, an ninh thông tin hoặc hoạch định chính sách CNTT, quản lý dự án CNTT.

Để đánh giá tổng quan về  dịch vụ CNTT được các doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan nhà nước, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ TT&TT tổng hợp thông tin liên quan đến doanh nghiệp cho  thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nhước dưa trên thông tin, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cung cấp. Dựa trên thông tin này, có đề xuất, tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26/NQ-CP (Nghị quyết 26) ngày 15/4/2015 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ cũng đã có đề xuất về việc sửa đổi Luật CNTT trong năm 2016. Cụ thể, theo Văn phòng Chính phủ, chủ trương thuê dịch vụ CNTT là chủ trương tận dụng các dịch vụ, phần mềm sẵn có, thúc đẩy phát triển phần mềm theo hướng cung cấp dịch vụ trong các doanh nghiệp CNTT, hướng tới xây dựng môi trường CNTT-TT trong nước. Chủ trương này đã được khẳng định trong Kế hoạch chiến lược 2016-2020 của các tổ chức khu vực và quốc tế, đặc biệt chú trọng vào việc hình thành hệ sinh thái CNTT.

"Bộ TT&TT dựa trên kết quả tổng hợp của các cơ quan nhà nước để đề xuất nhân rộng mô hình thuê dịch vụ CNTT nhằm tận dụng các dịch vụ sẵn có trong nền kinh tế  toàn cầu hóa hiện nay, tham mưu Chính phủ trình quốc hội để bổ sung nội dung liên quan, sửa đổi Luật CNTT trong năm 2016 theo kế hoạch tại Nghị quyết 26", Văn phòng Chính phủ đề nghị.

Trước đó, trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2015, Chính phủ đã thống nhất đẩy mạnh triển khai hình thức thuê dịch vụ CNTT thực hiện dịch vụ cho thuê từng phần hoặc thuê trọn gói, bao gồm: phần cứng, phần mềm, đường truyền, giải pháp… để cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, để đảm bảo an toàn thông tin, Chính phủ cho phép Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Trung ương được chỉ định thầu; xác định giá thuê tạm thời ngắn hạn (dưới 12 tháng) nếu chưa đủ điều kiện cận thiết để xác định giá thuê ổn định.

Tác giả bài viết: M.T

Nguồn tin: ictnews.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây