Cục công nghệ thông tin

https://e-ict.gov.vn


Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017

Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017; Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT ngày 20/9/2016 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2016-2017, ngày 31/05/2017, Cục CNTT đã ban hành công văn số 215/CNTT về việc hướng dẫn các sở GDĐT tổng kết năm học 2016-2017 về CNTT.

Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017; Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT ngày 20/9/2016 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2016-2017, ngày 31/05/2017, Cục CNTT đã ban hành công văn số 215/CNTT về việc hướng dẫn các sở GDĐT tổng kết năm học 2016-2017 về CNTT.

Theo đó, các Sở GDĐT cần xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 về CNTT với các nội dung chính sau:

- Công tác tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các văn bản về CNTT của Bộ GDĐT; xây dựng hệ thống đơn vị chuyên trách về CNTT trong ngành.

- Ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục; triển khai Chính phủ điện tử và thuê dịch vụ CNTT trong ngành GDĐT; tổ chức họp giao ban, hội thảo, giảng dạy, tập huấn và liên kết đào tạo từ xa qua mạng giáo dục

- Tình hình ứng dụng CNTT trong công tác dạy - học và triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning; tình hình chỉ đạo và sử dụng sổ sách điện tử trong các nhà trường.

- Công tác bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

- Công tác đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT trong các cơ sở giáo dục và đào tạo và tại Sở GDĐT; triển khai kết nối Internet băng thông rộng.

Hạn chót các Sở GDĐT nộp báo cáo về Bộ GDĐT trước ngày 20/6/2015.

Bản mềm công văn và các tài liệu, biểu mẫu đi kèm xem tại đây: <<File đính kèm>>

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây