Văn bản theo lĩnh vực: GDĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3946/BGDĐT-CNTT 29/08/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019-2020
2 4095/BGDĐT-CNTT 09/09/2018 Công văn số 4095/BGDĐT-CNTT ngày 10/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019
3 960/BGDĐT-CNTT 12/03/2018 Báo cáo thực trạng ứng dụng CNTT trong cơ sở đào tạo đại học
4 35/2017/TT-BGDĐT 27/12/2017 Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
5 4116/BGDĐT-CNTT 07/09/2017 Công văn số 4116/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018.
6 3895/BGDĐT-VP 09/08/2016 Công văn số 3895/BGDĐT-VP về việc giới thiệu chữ ký Phó Cục trưởng Cục CNTT
7 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV 21/06/2016 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
8 2071/CT-BGDĐT 16/06/2016 Chỉ thị về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các cơ sở giáo dục đại học
9 1878/QĐ-BGDĐT 01/06/2016 Quyết định Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4
10 15/CT-TTg 13/05/2016 Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016
11 02/VBHN-BGDĐT 28/04/2016 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
12 12/2016/TT-BGDĐT 21/04/2016 Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
13 1762/BGDĐT-NGCBQLCSGD 20/04/2016 Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên CBQL trung tâm GDNN-GDTX
14 1610/BGDĐT-KTKĐCLG 11/04/2016 Miễn Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016
15 1101/QĐ-BGDĐT 05/04/2016 Quyết định số 1101/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
16 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 29/03/2016 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
17 168/KH-BGDĐT 28/03/2016 Kế hoạch Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2016
18 981/BGDĐT-KTKĐCLGD 14/03/2016 Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016
19 03/2016/TT-BGDĐT 13/03/2016 Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy
20 759/QĐ-BGDĐT 10/03/2016 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III - Năm 2016
21 02/2016/TT-BGDĐT 09/03/2016 Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia
22 01/2016/TT-BGDĐT 14/01/2016 Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
23 34/2015/TT-BGDĐT 29/12/2015 Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M'Nông
24 6296/QĐ-BGDĐT 28/12/2015 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
25 32/2015/TT-BGDĐT 15/12/2015 Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
26 31/2015/TT-BGDĐT 13/12/2015 Thông tư quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông
27 63/2015/QĐ-TTg 09/12/2015 Quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
28 113/2015/NĐ-CP 08/11/2015 Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
29 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH 04/11/2015 Thông tư liên tịch quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học
30 53/2015/QĐ-TTg 19/10/2015 Quyết định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
31 01-TB-BTC 14/10/2015 Thông báo số 1 của BTC về cuộc thi Quốc gia ”Sinh viên với ATTT” năm 2015
32 86/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Nghị Định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
33 24/2015/TT-BGDĐT 22/09/2015 Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
34 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 15/09/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
35 79/2015/NĐ-CP 13/09/2015 Nghị Định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
36 4660/BGDĐT-CTHSSV 09/09/2015 Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
37 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 07/09/2015 Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo
38 73/2015/NĐ-CP 07/09/2015 Nghị định Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
39 04/2015/TT-BNV 30/08/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
40 16/2015/TT-BGDĐT 11/08/2015 Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
41 2705/QĐ-BGDĐT 28/07/2015 Quyết định v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
42 2250/QD-BGDDT 28/06/2015 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Quốc gia ”Sinh viên với ATTT” năm 2015
43 49/2015/NĐ-CP 14/05/2015 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
44 09/2015/TT/BGDĐT 13/05/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
45 12/VBHN-BGDĐT 24/04/2015 Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
46 08/2015/TT-BGDĐT 20/04/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
47 07/2015/TT-BGDĐT 15/04/2015 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp
48 1100/QĐ-BGDĐT 05/04/2015 Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng
49 945/QĐ-BGDĐT 26/03/2015 Quyết định đính chính Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
50 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD 24/03/2015 Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây