Văn bản theo lĩnh vực: GDĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 9/2021/TT-BGDĐT 30/03/2021 Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
2 4003/BGDĐT-CNTT 07/10/2020 Hướng dẫn nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020-2021
3 37/2020/TT-BGDĐT 05/10/2020 Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
4 795/BGDĐT-GDĐH 13/03/2020 Về việc triển khai công tác ĐTTX ứng phó với dịch Covid-19
5 793/BGDĐT-GDTrH 12/03/2020 CV số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học đề phòng, chống Covid-19
6 26/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019 Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
7 3946/BGDĐT-CNTT 30/08/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019-2020
8 4095/BGDĐT-CNTT 10/09/2018 Công văn số 4095/BGDĐT-CNTT ngày 10/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019
9 960/BGDĐT-CNTT 13/03/2018 Báo cáo thực trạng ứng dụng CNTT trong cơ sở đào tạo đại học
10 35/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
11 4116/BGDĐT-CNTT 08/09/2017 Công văn số 4116/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018.
12 3895/BGDĐT-VP 10/08/2016 Công văn số 3895/BGDĐT-VP về việc giới thiệu chữ ký Phó Cục trưởng Cục CNTT
13 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV 22/06/2016 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
14 2071/CT-BGDĐT 17/06/2016 Chỉ thị về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các cơ sở giáo dục đại học
15 1878/QĐ-BGDĐT 02/06/2016 Quyết định Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4
16 15/CT-TTg 14/05/2016 Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016
17 02/VBHN-BGDĐT 29/04/2016 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
18 12/2016/TT-BGDĐT 22/04/2016 Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
19 1762/BGDĐT-NGCBQLCSGD 21/04/2016 Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên CBQL trung tâm GDNN-GDTX
20 1610/BGDĐT-KTKĐCLG 12/04/2016 Miễn Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016
21 1101/QĐ-BGDĐT 06/04/2016 Quyết định số 1101/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
22 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/03/2016 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
23 168/KH-BGDĐT 29/03/2016 Kế hoạch Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2016
24 981/BGDĐT-KTKĐCLGD 15/03/2016 Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016
25 03/2016/TT-BGDĐT 14/03/2016 Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy
26 759/QĐ-BGDĐT 11/03/2016 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III - Năm 2016
27 02/2016/TT-BGDĐT 10/03/2016 Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia
28 01/2016/TT-BGDĐT 15/01/2016 Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
29 34/2015/TT-BGDĐT 30/12/2015 Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M'Nông
30 6296/QĐ-BGDĐT 29/12/2015 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
31 32/2015/TT-BGDĐT 16/12/2015 Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
32 31/2015/TT-BGDĐT 14/12/2015 Thông tư quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông
33 63/2015/QĐ-TTg 10/12/2015 Quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
34 113/2015/NĐ-CP 09/11/2015 Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
35 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH 05/11/2015 Thông tư liên tịch quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học
36 53/2015/QĐ-TTg 20/10/2015 Quyết định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
37 01-TB-BTC 15/10/2015 Thông báo số 1 của BTC về cuộc thi Quốc gia ”Sinh viên với ATTT” năm 2015
38 86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị Định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
39 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
40 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
41 79/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Nghị Định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
42 4660/BGDĐT-CTHSSV 10/09/2015 Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
43 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 08/09/2015 Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo
44 73/2015/NĐ-CP 08/09/2015 Nghị định Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
45 04/2015/TT-BNV 31/08/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
46 16/2015/TT-BGDĐT 12/08/2015 Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
47 2705/QĐ-BGDĐT 29/07/2015 Quyết định v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
48 2250/QD-BGDDT 29/06/2015 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Quốc gia ”Sinh viên với ATTT” năm 2015
49 49/2015/NĐ-CP 15/05/2015 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
50 09/2015/TT/BGDĐT 14/05/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây