Lãnh đạo Cục
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Sơn Hải
Điện thoại:
024.38695144
Email: nshai@moet.gov.vn
Cục trưởng Nguyễn Sơn Hải
2 Tô Hồng Nam
Điện thoại:
024.38695144
Email: thnam@moet.gov.vn
Phó Cục trưởng Tô Hồng Nam
3 Đặng Thị Oanh
Điện thoại:
024.38695144
Email: dtoanh@moet.gov.vn
Phó Cục trưởng Đặng Thị Oanh
Phòng Chính sách công nghệ thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Đăng Tiến
Điện thoại:
024.38695144
Email: dangtien@moet.gov.vn
Trưởng phòng Ngô Đăng Tiến
2 Chử Trần Kiên
Điện thoại:
024.38695144
Email: ctkien@moet.gov.vn
Chuyên viên Chử Trần Kiên
3 Nguyễn Hoài Nam
Điện thoại:
024.38695144
Email: nhnam@moet.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Hoài Nam
4 Nguyễn Văn Khoa
Điện thoại:
024.38695144
Email: khoanv@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Khoa
Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Thế Hiền
Điện thoại:
024.38695144
Email: vthien@moet.gov.vn
Phó Trưởng phòng Vũ Thế Hiền
2 Chử Đăng Định
Điện thoại:
024.38695144
Email: cddinh@moet.gov.vn
Chuyên viên Chử Đăng Định
3 Đỗ Dũng Hà
Điện thoại:
024.38695144
Email: dungha@moet.gov.vn
Chuyên viên Đỗ Dũng Hà
4 Bùi Thanh Duy
Điện thoại:
024.38695144
Email: btduy@moet.gov.vn
Chuyên viên Bùi Thanh Duy
5 Dương Minh Hoàng
Điện thoại:
024.38695144
Email: dmhoang@moet.gov.vn
Chuyên viên Dương Minh Hoàng
Phòng Hành chính - Tổng hợp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Kiều Trang
Điện thoại:
024.38695144
Email: dktrang@moet.gov.vn
Trưởng phòng Đặng Kiều Trang
2 Phạm Thị Kim Liên
Điện thoại:
024.38695144
Email: ptklien@moet.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Kim Liên
3 Bùi Thu Huyền
Điện thoại:0986678189
024.38695144
Email: bthuyen@moet.gov.vn
Kế toán trưởng Bùi Thu Huyền
4 Phạm Thị Thật
Điện thoại:0917512606
024.38695144
Email: ptthat@moet.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Thật
5 Phạm Quang Huy
Điện thoại:0975687666
02438695144
Email: pqhuy@moet.gov.vn
Chuyên viên Phạm Quang Huy
Phòng Thống kê
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thu Trang
Điện thoại:
024.38695144
Email: thutrang@moet.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Trang
2 Nguyễn Duy Hiền
Điện thoại:
024.38695144
Email: ndhien@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Duy Hiền
3 Vũ Thị Quỳnh Lan
Điện thoại:
024.38695144
Email: vqlan@moet.gov.vn
Chuyên viên Vũ Thị Quỳnh Lan
4 Tô Thị Vân Anh
Điện thoại:
024.38695144
Email: ttvanh.vpb@moet.gov.vn
Chuyên viên Tô Thị Vân Anh
5 Hoàng Đức Hạnh
Điện thoại:
024.38695144
Email: hdhanh@moet.gov.vn
Chuyên viên Hoàng Đức Hạnh
Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Tuấn
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: nntuan@moet.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Ngọc Tuấn
2 Bùi Mai Lam
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: bmlam@moet.edu.vn
Phó Giám đốc Bùi Mai Lam
3 Ngô Quốc Tuấn
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: nqtuan@moet.gov.vn
Chuyên viên Ngô Quốc Tuấn
4 Dương Mạnh Hà
Điện thoại:
024 38695712 - 207
Email: manhha@moet.gov.vn
Chuyên viên Dương Mạnh Hà
5 Lương Anh Tuấn
Điện thoại:
024.38695144
Email: latuan.cit@moet.gov.vn
Chuyên viên Lương Anh Tuấn
6 Nguyễn Đức Việt
Điện thoại:
024 38695712 - 202
Email: ducviet@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Đức Việt
7 Nguyễn Thị Hường
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: nthuong.cit@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Hường
8 Nguyễn Thị Lan
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: lannguyen.cit@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Lan
9 Nguyễn Thị Thuý
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: thuyntn@moet.edu.vn
Thủ quỹ Nguyễn Thị Thuý
10 Nguyễn Quang Huy
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: nqhuy.cit@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Quang Huy
11 Nguyễn Nguyệt Anh
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: nnanh.cit@moet.edu.vn
Kế toán Nguyễn Nguyệt Anh
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây