Lãnh đạo Cục
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Sơn Hải
Điện thoại:
024.38695144
Email: nshai@moet.gov.vn
Cục trưởng Nguyễn Sơn Hải
2 Tô Hồng Nam
Điện thoại:
024.38695144
Email: thnam@moet.gov.vn
Phó Cục trưởng Tô Hồng Nam
3 Đặng Thị Oanh
Điện thoại:
024.38695144
Email: dtoanh@moet.gov.vn
Phó Cục trưởng Đặng Thị Oanh
Phòng Chính sách công nghệ thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Đăng Tiến
Điện thoại:0912001899
024.38695144
Email: dangtien@moet.gov.vn
Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Ngô Đăng Tiến
2 Chử Trần Kiên
Điện thoại:
024.38695144
Email: ctkien@moet.gov.vn
Chuyên viên Chử Trần Kiên
3 Nguyễn Hoài Nam
Điện thoại:
024.38695144
Email: nhnam@moet.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Hoài Nam
Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Thế Hiền
Điện thoại:0912637888
024.38695144
Email: vthien@moet.gov.vn
Phó Trưởng phòng Vũ Thế Hiền
2 Chử Đăng Định
Điện thoại:
024.38695144
Email: cddinh@moet.gov.vn
Chuyên viên Chử Đăng Định
3 Đỗ Dũng Hà
Điện thoại:
024.38695144
Email: dungha@moet.gov.vn
Chuyên viên Đỗ Dũng Hà
4 Bùi Thanh Duy
Điện thoại:
024.38695144
Email: btduy@moet.gov.vn
Chuyên viên Bùi Thanh Duy
5 Nguyễn Hoài Nam (PUD)
Điện thoại:
024.38695144
Email: nhnamcntt@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Hoài Nam (PUD)
Phòng Hành chính - Tổng hợp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Kiều Trang
Điện thoại:
024.38695144
Email: dktrang@moet.gov.vn
Trưởng phòng Đặng Kiều Trang
2 Phạm Thị Kim Liên
Điện thoại:
024.38695144
Email: ptklien@moet.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Kim Liên
3 Bùi Thu Huyền
Điện thoại:0986678189
024.38695144
Email: bthuyen@moet.gov.vn
Kế toán trưởng Bùi Thu Huyền
4 Phạm Thị Thật
Điện thoại:0917512606
024.38695144
Email: ptthat@moet.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Thật
Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Tuấn
Điện thoại:0949 877 168
024 3266 9628
Email: nntuan@moet.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Ngọc Tuấn
2 Bùi Mai Lam

Email: bmlam@moet.edu.vn
Phó Giám đốc Bùi Mai Lam
3 Ngô Quốc Tuấn
Điện thoại:0912286076
024.38695712 ext: 105
Email: nqtuan@moet.gov.vn
Chuyên viên Ngô Quốc Tuấn
4 Dương Mạnh Hà
Điện thoại:0966866898
024.38695712 ext: 207
Email: manhha@moet.gov.vn
Chuyên viên Dương Mạnh Hà
5 Lương Anh Tuấn
Điện thoại:
024.38695144 Ext: 243
Email: latuan.cit@moet.gov.vn
Chuyên viên Lương Anh Tuấn
6 Nguyễn Đức Việt
Điện thoại:
024.38695712 ext: 202
Email: ducviet@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Đức Việt
7 Nguyễn Thành Long
Điện thoại:0935641999
02432669628
Email: ntlong.tt@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thành Long
8 Nguyễn Mạnh Tú
Điện thoại:
024.38695144 Ext: 243
Email: nmtu@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Mạnh Tú
9 Phạm Quang Huy
Điện thoại:0975687666
02432669628
Email: pqhuy@moet.edu.vn
Chuyên viên Phạm Quang Huy
10 Nguyễn Thị Hường
Điện thoại:0965992386
Email: nthuong.cit@moet.edu.vn
Chuyên viên kinh doanh Nguyễn Thị Hường
11 Nguyễn Quang Huy
Chuyên viên Nguyễn Quang Huy
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây