Lãnh đạo Cục
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Sơn Hải
Điện thoại:
0243 8695718
Email: nshai@moet.gov.vn
Cục trưởng Nguyễn Sơn Hải
2 Tô Hồng Nam
Điện thoại:
02438693715
Email: thnam@moet.gov.vn
Phó Cục trưởng Tô Hồng Nam
Danh sách cán bộ Cục CNTT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Kiều Trang
Điện thoại:
024.38695712 ext: 201
Email: dktrang@moet.gov.vn
Chánh văn phòng Đặng Kiều Trang
2 Bùi Thanh Duy
Điện thoại:0946109901
024.38695144 Ext: 242
Email: btduy@moet.gov.vn
Trưởng phòng Bùi Thanh Duy
3 Ngô Đăng Tiến
Điện thoại:0912001899
024.38695712 ext: 103
Email: dangtien@moet.gov.vn
Trưởng phòng Ngô Đăng Tiến
4 Phạm Thị Kim Liên
Điện thoại:
024.38695712 ext: 108
Email: ptklien@moet.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Kim Liên
5 Chử Quyết Tiến
Điện thoại:
024.38695712 ext: 106
Email: cqtien@moet.gov.vn
Chuyên viên chính Chử Quyết Tiến
6 Chử Trần Kiên
Điện thoại:
024.38695712 ext: 106
Email: ctkien@moet.gov.vn
Trưởng phòng Chử Trần Kiên
7 Lê Thanh Hòa
Điện thoại:
024.38695144 Ext: 242
Email: lthoa@moet.gov.vn
Chuyên viên Lê Thanh Hòa
8 Chử Đăng Định
Điện thoại:
024.38695712 ext: 104
Email: cddinh@moet.gov.vn
Chuyên viên Chử Đăng Định
9 Ngô Quốc Tuấn
Điện thoại:0912286076
024.38695712 ext: 105
Email: nqtuan@moet.gov.vn
Chuyên viên Ngô Quốc Tuấn
10 Đỗ Dũng Hà
Điện thoại:
024.38695712 ext: 103
Email: dungha@moet.gov.vn
Cán sự Đỗ Dũng Hà
11 Bùi Thu Huyền
Điện thoại:0986678189
024.38695712 ext: 102
Email: bthuyen@moet.gov.vn
Kế toán Bùi Thu Huyền
12 Vũ Thế Hiền
Điện thoại:0912637888
024.38695144 Ext: 242
Email: vthien@moet.gov.vn
Chuyên viên Vũ Thế Hiền
13 Nguyễn Hoài Nam
Điện thoại:
024.38695712 ext: 208
Email: nhnam@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Hoài Nam
14 Dương Mạnh Hà
Điện thoại:0966866898
024.38695712 ext: 207
Email: manhha@moet.gov.vn
Chuyên viên Dương Mạnh Hà
15 Nguyễn Trọng Duy
Điện thoại:0902140220
024.38695712 ext: 204
Email: ntduy@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Trọng Duy
16 Lương Anh Tuấn
Điện thoại:0931238668
024.38695712 ext: 105
Email: latuan.cit@moet.gov.vn
Chuyên viên Lương Anh Tuấn
17 Nguyễn Mạnh Tú
Điện thoại:0972541665
024.38695144 Ext: 242
Email: nmtu@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Mạnh Tú
18 Phạm Thị Thật
Điện thoại:0917512606
024.38695712 ext: 102
Email: ptthat@moet.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Thật
19 Trương Trung Hiếu
Điện thoại:01646970797
024.38695712 ext: 203
Email: tthieu@moet.edu.vn
Chuyên viên Trương Trung Hiếu
20 Nguyễn Đức Việt
Điện thoại:
024.38695712 ext: 202
Email: ducviet@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Đức Việt
21 Nguyễn Hữu Hoàng
Điện thoại:
024. 8695712 Ext: 211
Email: nhhoang@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Hữu Hoàng
22 Quách Tất Kiên
Điện thoại:
024.38695712 Ext: 104
Email: qtkien@moet.edu.vn
Chuyên viên Quách Tất Kiên
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây