Lãnh đạo Cục
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Sơn Hải
Điện thoại:
024.38695144
Email: nshai@moet.gov.vn
Cục trưởng Nguyễn Sơn Hải
2 Tô Hồng Nam
Điện thoại:
024.38695144
Email: thnam@moet.gov.vn
Phó Cục trưởng Tô Hồng Nam
3 Đặng Thị Oanh
Điện thoại:
024.38695144
Email: dtoanh@moet.gov.vn
Phó Cục trưởng Đặng Thị Oanh
Văn phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Kiều Trang
Điện thoại:
024.38695144
Email: dktrang@moet.gov.vn
Chánh Văn phòng Đặng Kiều Trang
2 Phạm Thị Kim Liên
Điện thoại:
024.38695144
Email: ptklien@moet.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Kim Liên
3 Phạm Văn Hải
Điện thoại:
024.38695144
Email: pvhai@moet.gov.vn
Kế toán Phạm Văn Hải
4 Bùi Thu Huyền
Điện thoại:
024.38695144
Email: bthuyen@moet.gov.vn
Chuyên viên chính, Kế toán trưởng Bùi Thu Huyền
5 Phạm Quang Huy
Điện thoại:
02438695144
Email: pqhuy@moet.gov.vn
Chuyên viên Phạm Quang Huy
6 Nguyễn Anh Vũ
Điện thoại:
02438695144
Email: navu@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Anh Vũ
7 Phạm Thị Thật
Điện thoại:
024.38695144
Email: ptthat@moet.gov.vn
Nhân viên Phạm Thị Thật
Phòng Công nghệ giáo dục và Nhân lực số
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Đăng Tiến
Điện thoại:
024.38695144
Email: dangtien@moet.gov.vn
Trưởng phòng Ngô Đăng Tiến
2 Nguyễn Hoài Nam
Điện thoại:
024.38695144
Email: nhnam@moet.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Hoài Nam
3 Chử Trần Kiên
Điện thoại:
024.38695144
Email: ctkien@moet.gov.vn
Chuyên viên Chử Trần Kiên
4 Nguyễn Văn Khoa
Điện thoại:
024.38695144
Email: khoanv@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Khoa
5 Nguyễn Hải Chung
Điện thoại:
024.38695144
Email: nhchung@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Hải Chung
6 Trần Thị Hoài
Điện thoại:
024.38695144
Email: tthoai@moet.gov.vn
Chuyên viên Trần Thị Hoài
Phòng Thống kê và Thông tin quản lý giáo dục
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thu Trang
Điện thoại:
024.38695144
Email: thutrang@moet.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Trang
2 Vũ Thế Hiền
Điện thoại:
024.38695144
Email: vthien@moet.gov.vn
Phó Trưởng phòng Vũ Thế Hiền
3 Dương Minh Hoàng
Điện thoại:
024.38695144
Email: dmhoang@moet.gov.vn
Chuyên viên Dương Minh Hoàng
4 Chử Đăng Định
Điện thoại:
024.38695144
Email: cddinh@moet.gov.vn
Chuyên viên Chử Đăng Định
5 Bùi Thanh Duy
Điện thoại:
024.38695144
Email: btduy@moet.gov.vn
Chuyên viên Bùi Thanh Duy
6 Tô Thị Vân Anh
Điện thoại:
024.38695144
Email: ttvanh.vpb@moet.gov.vn
Chuyên viên Tô Thị Vân Anh
7 Hoàng Thế Nam
Điện thoại:
024.38695144
Email: htnam@moet.gov.vn
Chuyên viên Hoàng Thế Nam
8 Trần Minh Hiền
Điện thoại:
024.38695144
Email: tmhien@moet.gov.vn
Chuyên viên Trần Minh Hiền
9 Lê Đình Trung
Điện thoại:
024.38695144
Email: ldtrung@moet.gov.vn
Chuyên viên Lê Đình Trung
10 Phan Trung Kiên
Điện thoại:
024.38695144
Email: ptkien@moet.gov.vn
Chuyên viên Phan Trung Kiên
11 Phan Trung Kiên
Điện thoại:
024.38695144
Email: ptkien@moet.gov.vn
Chuyên viên chính Phan Trung Kiên
Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Mai Lam
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: bmlam@moet.edu.vn
Phó Giám đốc Bùi Mai Lam
2 Ngô Quốc Tuấn
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: nqtuan@moet.gov.vn
Chuyên viên Ngô Quốc Tuấn
3 Lương Anh Tuấn
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: latuan.cit@moet.gov.vn
Chuyên viên Lương Anh Tuấn
4 Nguyễn Đức Việt
Điện thoại:
024 38695712 - 202
Email: ducviet@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Đức Việt
5 Nguyễn Thị Hường
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: nthuong.cit@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Hường
6 Nguyễn Quang Huy
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: nqhuy.cit@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Quang Huy
7 Nguyễn Nguyệt Anh
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: nnanh.cit@moet.edu.vn
Kế toán Nguyễn Nguyệt Anh
8 Nguyễn Minh Trang
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: nmtrang.cit@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Minh Trang
9 Nguyễn Nguyệt Nga
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: nnnga.cit@moet.edu.vn
Thủ quỹ Nguyễn Nguyệt Nga
10 Phạm Thị Hồng Lê
Điện thoại:
024 3266 9628
Email: pthongle.cit@moet.edu.vn
Chuyên viên Phạm Thị Hồng Lê
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây