Lãnh đạo Cục
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Sơn Hải
Điện thoại:
024.38695144
Email: nshai@moet.gov.vn
Cục trưởng Nguyễn Sơn Hải
2 Tô Hồng Nam
Điện thoại:
024.38695144
Email: thnam@moet.gov.vn
Phó Cục trưởng Tô Hồng Nam
3 Đặng Thị Oanh
Điện thoại:
024.38695144
Email: dtoanh@moet.gov.vn
Phó Cục trưởng Đặng Thị Oanh
Phòng Chính sách công nghệ thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Đăng Tiến
Điện thoại:0912001899
024.38695144
Email: dangtien@moet.gov.vn
Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Ngô Đăng Tiến
2 Chử Trần Kiên
Điện thoại:
024.38695144
Email: ctkien@moet.gov.vn
Chuyên viên Chử Trần Kiên
3 Nguyễn Hoài Nam
Điện thoại:
024.38695144
Email: nhnam@moet.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Hoài Nam
Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Thế Hiền
Điện thoại:0912637888
024.38695144
Email: vthien@moet.gov.vn
Phó Trưởng phòng Vũ Thế Hiền
2 Chử Đăng Định
Điện thoại:
024.38695144
Email: cddinh@moet.gov.vn
Chuyên viên Chử Đăng Định
3 Đỗ Dũng Hà
Điện thoại:
024.38695144
Email: dungha@moet.gov.vn
Chuyên viên Đỗ Dũng Hà
4 Bùi Thanh Duy
Điện thoại:
024.38695144
Email: btduy@moet.gov.vn
Chuyên viên Bùi Thanh Duy
Phòng Hành chính - Tổng hợp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Kiều Trang
Điện thoại:
024.38695144
Email: dktrang@moet.gov.vn
Trưởng phòng Đặng Kiều Trang
2 Phạm Thị Kim Liên
Điện thoại:
024.38695144
Email: ptklien@moet.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Kim Liên
3 Bùi Thu Huyền
Điện thoại:0986678189
024.38695144
Email: bthuyen@moet.gov.vn
Kế toán trưởng Bùi Thu Huyền
4 Phạm Thị Thật
Điện thoại:0917512606
024.38695144
Email: ptthat@moet.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Thật
5 Phạm Quang Huy
Điện thoại:0975687666
02438695144
Email: pqhuy@moet.gov.vn
Chuyên viên Phạm Quang Huy
Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Tuấn
Điện thoại:0949 877 168
024 3266 9628
Email: nntuan@moet.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Ngọc Tuấn
2 Bùi Mai Lam

Email: bmlam@moet.edu.vn
Phó Giám đốc Bùi Mai Lam
3 Ngô Quốc Tuấn
Điện thoại:0912286076
024.38695712 ext: 105
Email: nqtuan@moet.gov.vn
Chuyên viên Ngô Quốc Tuấn
4 Dương Mạnh Hà
Điện thoại:0966866898
024.38695712 ext: 207
Email: manhha@moet.gov.vn
Chuyên viên Dương Mạnh Hà
5 Lương Anh Tuấn
Điện thoại:
024.38695144 Ext: 243
Email: latuan.cit@moet.gov.vn
Chuyên viên Lương Anh Tuấn
6 Nguyễn Đức Việt
Điện thoại:
024.38695712 ext: 202
Email: ducviet@moet.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Đức Việt
7 Nguyễn Thị Hường
Điện thoại:0965992386
Email: nthuong.cit@moet.edu.vn
Chuyên viên kinh doanh Nguyễn Thị Hường
8 Nguyễn Quang Huy
Chuyên viên Nguyễn Quang Huy
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây