Thể lệ cuộc thi Quốc gia Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019

Thứ ba - 10/09/2019 16:06
THỂ LỆ CUỘC THI
SINH VIÊN VỚI AN TOÀN THÔNG TIN ASEAN 2019

Điều 1. Mục đích
1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT) ở các trường đại học, cao đẳng, học viện (gọi tắt là Trường).
2. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực an toàn thông tin (ATTT), góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin của Nhà nước, được thể hiện trong Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 (theo Quyết định 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về ATANTT đến năm 2020” (theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ATTT đến năm 2020” (Quyết định 893/QĐ/TTg ngày 19/06/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ).
3. Tôn vinh trí tuệ, phát hiện tài năng, tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức giữa sinh viên ATTT các trường trong nước và khu vực ASEAN; tạo điều kiện cho việc thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ATTT.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng dự thi
1. Phạm vi: Vòng Sơ khảo cuộc thi được tổ chức ở toàn quốc. Vòng Chung khảo có sự tham dự của đại diện các nước ASEAN.
2. Đối tượng dự thi: Sinh viên, học viên đại diện cho các Trường đại học ở Việt Nam các nước ASEAN.
3. Thành viên tham gia cuộc thi tổ chức thành từng đội, mỗi đội gồm 04 thành viên (cả đội trưởng). Mỗi trường có không quá 03 đội đăng ký dự thi. Nếu một trường có nhiều cơ sở đào tạo tại các khu vực khác nhau (miền Bắc, miền Trung hoặc miền Nam) thì mỗi cơ sở đào tạo có thể cử không quá 03 đội.
4. Đội thi của các nước ASEAN do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại đề cử tham dự
5. Các thành viên tham dự cuộc thi trên nguyên tắc tự nguyện và tự giác chấp hành Thể lệ cuộc thi và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nội dung, hình thức và thời gian tổ chức cuộc thi
1. Nội dung cuộc thi: Thi kiến thức và kỹ năng về ATTT.
2. Hình thức tổ chức: cuộc thi được tổ chức qua 02 vòng thi là Sơ khảo và Chung khảo.
a) Vòng Sơ khảo (chỉ dành cho các đội thi Việt Nam):
- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến (online) về ATTT, tổ chức đồng thời ở cả ba khu vực thi trong thời gian 8 tiếng. Đề thi được xây dựng theo hình thức “Cướp cờ” (Capture The Flag - CTF), với dạng đề thi Vượt qua Thử thách theo chủ đề (jeopardy), tổ chức dưới mô hình trò chơi chiến tranh, tập trung vào hai kỹ năng tấn công và phòng thủ mạng máy tính của các đội dự thi.
- Nội dung thi gồm: Pwnable (Khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, format string, shellcode ...); Reverse engineering (kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, mã hóa bảo vệ phần mềm); Web (Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng web); Network/Forensic (Điều tra, phân tích, truy vết các chứng cứ số); Crypto/ACM (Giải mật mã, tấn công các thuật toán mật mã, dùng kỹ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...).
- Thời gian thi: đầu tháng 11 năm 2019 (dự kiến vào ngày 02/11/2019).
- Địa điểm thi: Tổ chức đồng thời cả ba khu vực, gồm: miền Bắc (các trường từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc, tổ chức tại Hà Nội), miền Trung (các trường từ Quảng Bình đến Nha Trang và khu vực Tây Nguyên, tổ chức tại Đà Nẵng) và miền Nam (các trường ở Đà Lạt, khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh).
- Lựa chọn các đội tham dự vòng Chung khảo: 02 đội có thứ hạng cao nhất của từng khu vực thi và 04 đội có thứ hạng cao nhất còn lại của cả ba khu vực thi được lựa chọn vào thi vòng Chung khảo. Cơ sở đào tạo của mỗi trường tại từng khu vực có không quá 02 đội được chọn vào vòng Chung khảo.
b) Vòng Chung khảo:
- 10 đội xuất sắc của Vòng Sơ khảo thi cùng các đội đại diện các nước ASEAN (dự kiến 06 đội).
- Thi theo hình thức tấn công và phòng thủ mạng trực tiếp, trong thời gian 8 tiếng liên tục.
- Thời gian thi: cuối tháng 11 năm 2019, tổ chức tại Hà Nội (dự kiến vào ngày 29/11/2019).
c) Lễ Tổng kết và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bộ TTTT: được thực hiện trong Hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm 2019 tại Hà Nội (dự kiến vào ngày 29/11/2019).
Kịch bản chi tiết, tiêu chí đánh giá và xếp thứ hạng của các đội trong từng vòng thi sẽ được Ban tổ chức hướng dẫn chi tiết trước mỗi vòng thi.
Ban Tổ chức cuộc thi có quyền thay đổi, điều chỉnh thời gian tổ chức các vòng thi, thời gian thực hành thi phù hợp với tình hình thực tế. Các thay đổi được thông báo trực tiếp đến các đội dự thi và qua website của Ban tổ chức.

Điều 4. Tiểu Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, thông tin về cuộc thi
1. Tiểu Ban tổ chức cho vòng thi sơ khảo tại từng khu vực thi: Gồm đại diện lãnh đạo VNISA, đại diện lãnh đạo Chi hội VNISA phía Nam, đại diện Cục CNTT - Bộ GDĐT, Cục ATTT - Bộ TTTT, Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức thi….
2. Ban giám khảo: do Ban Tổ chức thành lập, với thành phần là các chuyên gia trong lĩnh vực ATTT; Gồm các Ban giám khảo cho vòng thi Sơ khảo, 01 Ban giám khảo cho vòng thi Chung khảo.
3. Hội đồng đề thi gồm các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và triển khai ứng dụng ATTT, có trách nhiệm xác định các tiêu chí xây dựng đề thi, phối hợp với tổ chức có năng lực về ATTT được giao nhiệm vụ xây dựng đề thi và thẩm định chất lượng đề thi theo các yêu cầu đề ra.
4. Thông tin về cuộc thi: Thông tin của cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức đăng tải trên trang web http://sv-attt.vnisa.org.vn và http://ascsi.vnisa.org.vn (bằng tiếng Anh)
5. Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức:
  • Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA)
  • Địa chỉ: số 155 phố An Trạch, quận Đống Đa, Hà Nội;
  • Điện thoại: (024) 26290 1028;
  • Email: sv-attt@vnisa.org.vn.
Điều 5. Đăng ký dự thi, quyền lợi và trách nhiệm của các đội dự thi
1. Thời hạn đăng ký dự thi
- Các Trường đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước ngày 30/6/2019
- Hoàn thiện hồ sơ dự thi và gửi về địa chỉ của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam trước ngày 25/09/2019. Bản điện tử của Hồ sơ đăng ký được gửi về địa chỉ email sv-attt@vnisa.org.vn (mẫu hồ sơ được đăng tải trên website của Ban tổ chức)
Danh sách và thông tin các đội đã đăng ký dự thi sẽ kịp thời được đăng tải trên website của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam để các trường xem xét, phát hiện sai sót và chỉnh lý thông tin gửi về Ban Tổ chức (thời hạn muộn nhất là 01 tuần trước khi diễn ra các vòng thi).
2. Quyền lợi của các đội tham dự thi:
- Tất cả các đội Việt Nam tham gia dự thi đều được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cấp Chứng nhận tham dự cuộc thi năm 2019.
- Các đội Việt Nam đoạt giải sơ khảo được tặng giấy khen của VNISA.
- Các đội đoạt giải Nhất, Nhì Chung khảo được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
- Các đội đoạt giải cao được Bộ Thông tin & Truyền thông khen thưởng.
- Các đội Việt Nam đoạt giải cao được Hiệp hội giới thiệu với các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn cử tham dự các cuộc thi quốc tế về ATTT.
- Thành viên của các đội Việt Nam đoạt giải cao có cơ hội được VNISA tạo điều kiện tham dự Hội thảo quốc tế về ATTT (như Hội thảo BlackHat Asia…).
- Các thành viên của các đội Việt Nam đoạt giải cao được Hiệp hội giới thiệu vào làm việc tại các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực ATTT chất lượng cao.
- Các đội tham dự thi được Ban tổ chức thông báo về kịch bản chi tiết, luật tính điểm và các thông tin cuộc thi.
3. Yêu cầu đối với các thành viên tham dự thi:
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ Sinh viên, Chứng minh thư/ Thẻ căn cước (hoặc Hộ chiếu đối với sinh viên ASEAN) và máy tính cá nhân (có cổng RJ45).
- Chấp hành nghiêm túc Quy chế Phòng thi của Ban tổ chức và Thể lệ cuộc thi đã được ban hành.
Thí sinh vi phạm quy chế thi tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm thi, buộc phải dừng thi.
4. Điều kiện bảo đảm tham gia cuộc thi: Chi phí đi lại, ăn ở của các đội tham gia các vòng thi sẽ do các đội tự đảm nhận. Ban Tổ chức hỗ trợ một phần kinh phí cho các đội ở xa được vào dự vòng thi Chung khảo.
Các đội thi đại diện các nước ASEAN tham dự vòng Chung khảo được Ban Tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại và ăn ở.

Điều 6. Giải thưởng
1. Vòng Sơ khảo:
a) Mỗi khu vực thi: Gồm 01giải Nhất, một số giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích. Số lượng giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích được Ban Tổ chức quyết định căn cứ vào số lượng các đội tham dự thi của từng khu vực.
b) Giải thưởng cho các đội đoạt giải gồm:
- Giấy khen của Ban Tổ chức;
- Phần thưởng bằng tiền mặt;
- Các giải thưởng phụ khác (nếu có).
2. Vòng Chung khảo:
a) Gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và các giải Khuyến khích.
b) Giải Nhất và Giải Nhì được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT
c) Các đội đoạt giải nhận phần thưởng bằng tiền mặt và chứng nhận đoạt giải (giải Nhất được 15 triệu đồng, giải Nhì được 10 triệu đồng, giải Ba được 5 triệu đồng và giải Khuyến Khích được 3 triệu đồng).
Giá trị giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức cân đối phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ cho cuộc thi.

Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT), Cục An toàn thông tin (Bộ TTTT) chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho cuộc thi, địa điểm thi, xây dựng đề thi và vận động tài trợ cho cuộc thi để bảo đảm cuộc thi được thực hiện đúng mục đích và thành công.
2. Cục Công nghệ thông tin cử cán bộ tham gia quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc thi, báo cáo với Lãnh đạo Bộ và các cơ quan liên quan của Bộ GDĐT về kết quả cuộc thi; đề nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng Bằng khen cho các đội Việt Nam đoạt giải Nhất, Nhì cuộc thi.
3. Cục An toàn thông tin cử cán bộ tham gia quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc thi, báo cáo với Lãnh đạo Bộ và các cơ quan liên quan của Bộ TTTT về kết quả cuộc thi; đề nghị Bộ trưởng Bộ TTTT tặng thưởng cho các đội nước ngoài đạt giải cao của cuộc thi.
4. Các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện:
a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung Thể lệ cuộc thi; Tổ chức cho sinh viên đăng ký, lựa chọn và thành lập đội tham gia dự thi.
b) Chủ động hướng dẫn và tổ chức tập huấn về ATTT cho các đội dự thi của trường.
c) Tham gia đăng cai địa điểm thi Sơ khảo (tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM).
Các cơ sở đào tạo đăng cai tổ chức thi Sơ khảo phối hợp với Ban Tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho cuộc thi.
5. Các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông tham gia tài trợ cuộc thi: tạo điều kiện ủng hộ về vật chất cho cuộc thi để cuộc thi thành công tốt đẹp.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây