Thể lệ cuộc thi Quốc gia Sinh viên với An toàn thông tin năm 2018

Thứ hai - 20/08/2018 10:26
THỂ LỆ CUỘC THI QUỐC GIA
SINH VIÊN VỚI AN TOÀN THÔNG TIN NĂM 2018

Mục đích 
1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT) ở các trường đại học, cao đẳng, học viện (gọi tắt là Trường).
2. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực an toàn thông tin (ATTT), góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin của Nhà nước, được thể hiện trong Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 (theo Quyết định 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về ATANTT đến năm 2020” (theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ATTT đến năm 2020” (Quyết định 893/QĐ/TTg  ngày 19/06/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ). 
3. Tôn vinh trí tuệ, phát hiện tài năng, tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi khoa học giữa sinh viên các trường trong cả nước; tạo điều kiện cho việc thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ATTT.

Phạm vi và đối tượng dự thi
1. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi cả nước.
2. Đối tượng dự thi: Sinh viên, học viên đại diện cho các Trường.
3. Thành viên tham gia cuộc thi tổ chức thành từng đội, mỗi đội gồm 04 thành viên (cả đội trưởng). Mỗi trường có không quá 03 đội đăng ký dự thi. Nếu một trường có nhiều cơ sở đào tạo tại các khu vực khác nhau (miền Bắc, miền Trung hoặc miền Nam) thì mỗi cơ sở đào tạo có thể cử không quá 03 đội.
4. Các thành viên tham dự cuộc thi trên nguyên tắc tự nguyện và tự giác chấp hành Thể lệ cuộc thi và các quy định pháp luật có liên quan.

 Nội dung, hình thức và thời gian tổ chức cuộc thi
1. Nội dung cuộc thi: Thi kiến thức và kỹ năng về ATTT.
2. Hình thức tổ chức: cuộc thi được tổ chức qua 02 vòng thi là Sơ khảo và Chung khảo. 
a) Vòng Sơ khảo:
-   Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến (online) về ATTT, tổ chức đồng thời ở cả ba khu vực thi trong thời gian 8 tiếng. Đề thi được xây dựng theo hình thức “Cướp cờ” (Capture The Flag - CTF), với dạng  đề thi Vượt qua Thử thách theo chủ đề (jeopardy), tổ chức dưới mô hình trò chơi chiến tranh, tập trung vào hai kỹ năng tấn công và phòng thủ mạng máy tính của các đội dự thi. 
-   Nội dung thi gồm: Pwnable (Khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, format string, shellcode ...); Reverse engineering (kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, mã hóa bảo vệ phần mềm); Web (Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng web); Network/Forensic (Điều tra, phân tích, truy vết các chứng cứ số); Crypto/ACM (Giải mật mã, tấn công các thuật toán mật mã, dùng kỹ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...); Giải quyết tình huống liên quan tới chính sách, quy định của pháp luật về ATTT.
-   Thời gian thi: từ tháng 10 đến đầu tháng 11 năm 2018, 
-   Địa điểm thi: Tổ chức đồng thời cả ba khu vực, gồm: miền Bắc (các trường từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc, tổ chức tại Hà Nội), miền Trung (các trường từ Quảng Bình đến Nha Trang và khu vực Tây Nguyên, tổ chức tại Đà Nẵng) và miền Nam (các trường ở Đà Lạt, khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh).
-   Lựa chọn các đội tham dự vòng Chung khảo: 02 đội có thứ hạng cao nhất của từng khu vực thi và 04 đội có thứ hạng cao nhất còn lại của cả ba khu vực thi được lựa chọn vào thi vòng Chung khảo. Cơ sở đào tạo của mỗi trường tại từng khu vực có không quá 02 đội được chọn vào vòng Chung khảo. 
b) Vòng Chung khảo: 
- Thi theo hình thức tấn công và phòng thủ mạng trực tiếp, trong thời gian 8 tiếng.
- Thời gian thi: giữa tháng 11 năm 2018, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.
c) Lễ Tổng kết và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT: được thực hiện trong Hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm 2018 tại Hà Nội (dự kiến vào ngày 30/11/2018),
Kịch bản chi tiết, tiêu chí đánh giá và xếp thứ hạng của các đội trong từng vòng thi sẽ được Ban tổ chức hướng dẫn chi tiết trước mỗi vòng thi.
Ban Tổ chức cuộc thi có quyền thay đổi, điều chỉnh thời gian tổ chức các vòng thi, thời gian thực hành thi phù hợp với tình hình thực tế. Các thay đổi được thông báo trực tiếp đến các đội dự thi và qua website của Ban tổ chức.

Tiểu Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, thông tin về cuộc thi
1. Tiểu Ban tổ chức cho vòng thi sơ khảo tại từng khu vực thi: Gồm đại diện lãnh đạo VNISA, đại diện lãnh đạo Chi hội VNISA phía Nam, đại diện  Cục CNTT (Bộ GDĐT), Cục An toàn thông tin, Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức thi….
2. Ban giám khảo: do Ban Tổ chức thành lập, với thành phần là các chuyên gia trong lĩnh vực ATTT; Gồm các Ban giám khảo cho vòng thi Sơ khảo, 01 Ban giám khảo cho vòng thi Chung khảo.
3. Hội đồng đề thi gồm các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và triển khai ứng dụng ATTT, có trách nhiệm xác định các tiêu chí xây dựng đề thi, phối hợp với tổ chức có năng lực về ATTT được giao nhiệm vụ xây dựng đề thi và thẩm định chất lượng đề thi theo các yêu cầu đề ra.
4. Thông tin về cuộc thi: Thông tin của cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức đăng tải trên của Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam tại địa chỉ http://vnisa.org.vn
5. Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức: 
Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA)
Địa chỉ: số 155 phố An Trạch, quận Đống Đa, Hà Nội;
Điện thoại: (024) 26290 1028;
Email: sv-attt@vnisa.org.vn.

Đăng ký dự thi, quyền lợi và trách nhiệm của các đội dự thi     
1. Hồ sơ đăng ký của các đội dự thi được thực hiện theo mẫu của Ban tổ chức (được đăng tải trên website của Ban tổ chức) có xác nhận của nhà trường và được gửi về địa chỉ của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam trước ngày 25/09/2018.  Bản điện tử của Hồ sơ đăng ký được gửi về địa chỉ email sv-attt@vnisa.org.vn.
Danh sách và thông tin các đội đã đăng ký dự thi sẽ kịp thời được đăng tải trên website của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam để các trường xem xét, phát hiện sai sót và chỉnh lý thông tin gửi về Ban Tổ chức (thời hạn muộn nhất là 01 tuần trước khi diễn ra các vòng thi). 
2. Quyền lợi của các đội tham dự thi:
- Tất cả các đội tham gia dự thi đều được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cấp Chứng nhận tham dự cuộc thi năm 2018. 
- Các thành viên của đội đoạt giải cao được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT, cấp Giấy chứng nhận đoạt giải và giới thiệu thông tin cá nhân trên website của VNISA. 
-  Đội đoạt vị trí cao (giải Nhất, Nhì và Ba vòng Chung khảo) được  Hiệp hội giới thiệu với các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn cử tham dự các cuộc thi quốc tế về ATTT.
- Thành viên của đội đoạt vị trí cao có cơ hội được VNISA tạo điều kiện tham dự Hội thảo quốc tế về ATTT (như Hội thảo BlackHat Asia…).
- Các thành viên của đội đoạt giải cao được Hiệp hội giới thiệu vào làm việc tại các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực ATTT chất lượng cao.
- Các đội tham dự thi được Ban tổ chức hỗ trợ thông tin, tài liệu, kiến thức về ATTT phục vụ cho cuộc thi.
3. Yêu cầu đối với các thành viên tham dự thi:
- Khi dự thi phải mang theo Thẻ Sinh viên và máy tính cá nhân (có cổng RJ45).
- Chấp hành  nghiêm túc Quy chế Phòng thi của Ban tổ chức và Thể lệ cuộc thi đã được ban hành.
Thí sinh vi phạm quy chế thi tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm thi, buộc phải dừng thi.
4. Điều kiện bảo đảm tham gia cuộc thi: Chi phí đi lại, ăn ở của các đội tham gia các vòng thi sẽ do các đội tự đảm nhận. Ban Tổ chức hỗ trợ một phần kinh phí cho các đội ở xa được vào dự vòng thi Chung khảo.

Giải thưởng
1. Vòng Sơ khảo:
a) Mỗi khu vực thi: Gồm 01giải Nhất, một số giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích. Số lượng giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích được Ban Tổ chức quyết định căn cứ vào số lượng các đội tham dự thi của từng khu vực. 
b) Giải thưởng cho các đội đoạt giải gồm:
-   Giấy khen của Ban Tổ chức;
-   Phần thưởng bằng tiền mặt (hoặc hiện vật có giá trị tương đương).
2. Vòng Chung khảo:
a) Giải Nhất (01): Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT, cờ đoạt giải của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 15 triệu đồng.
b) Giải Nhì (02): Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT, cờ đoạt giải của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng.
c) Giải Ba (03): Giấy khen của VNISA và cờ đoạt giải của Ban Tổ chức; tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng.
d) Giải Tư (04): Tiền thưởng trị giá 3 triệu đồng.
Tùy theo thực tế quá trình tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức có trao thêm một số giải thưởng phụ khác.
 Từ khóa: cuộc thi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây